Tag: ไวโอลิน รุ่นไหนดี 2023

ไวโอลิน รุ่นไหนดี 2023

ไวโอลิน รุ่นไหนดี ราคาน่าโดน ประจำปี 2023

ไวโอลิน ในยุคปัจจุบันนิยมใช้ในวงออร์เคสตร้า และเป็นที่นิยมมากในฝั่งตะวันตก เนื่องจากลักษณะของเสียงมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีตัวเครื่องที่ไม่หนักมากสามารถเล่นและเรียนรู้ได้ง่ายในระยะเวลาสั้น

Read More »

Recent posts !!