Tag: ไม้กลอง รุ่นไหนดี

ไม้กลอง รุ่นไหนดี ราคาไม่แพง 2023

ไม้กลอง รุ่นไหนดี ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับแสดงและฝึกซ้อมประจำปี 2023

อุปกรณ์ในการเล่นดนตรีชิ้นสำคัญที่คนรักการเล่นเครื่องดนตรีประเภทเคาะขาดไม่ได้ เพื่อสร้างจังหวะและการบรรเลงเพลงให้มีความน่าสนใจ ตลอดจนควบคุมความเร็วของเพลงให้อยู่ในทิศทางเดียวกันคือ ไม้กลอง โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้แม้จะเป็นเพียงแท่งไม้เล็ก

Read More »

Recent posts !!