Tag: วิธีตั้งสายกีต้าร์

วิธีตั้งสายกีต้าร์

วิธีตั้งสายกีต้าร์ ทำได้เองง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ใครที่ชื่นชอบในการเล่นกีต้าร์นั้นแน่นอนว่าก่อนที่จะเล่นนั้นจะมาเล่นแบบสายหย่อนไปหรือตึงไปก็ไม่ได้ เพราะจะต้องตั้งสายกันก่อนเพื่อนที่จะทำให้เสียงของแต่ละโน้ตนั้นมีความแม่นยำนั่นเอง และวันนี้บทความของเราก็มี วิธีตั้งสายกีต้าร์ ที่คุณก็สามารถทำเองได้ง่าย

Read More »

Recent posts !!