Tag: วิธีดูแลรักษากลองชุด

วิธีดูแลรักษากลองชุด

เคล็ดไม่ลับกับ วิธีดูแลรักษากลองชุด ให้อยู่กับเราไปนานๆ

ต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันมือกลองหลายๆ คนที่เพิ่งจะเริ่มต้นซื้อกลองชุดเป็นของตัวเองนั้น บางคนยังไม่เข้าใจ วิธีดูแลรักษากลองชุด ที่ถูกต้องอย่างละเอียดที่จะทำให้กลองของคุณอยู่กับคุณไปนานๆ

Read More »

Recent posts !!