Tag: วิธีการเลือกซื้อทรัมเป็ต

วิธีการเลือกซื้อทรัมเป็ต

เคล็ด (ไม่ลับ) วิธีการเลือกซื้อ ทรัมเป็ต สำหรับมือใหม่

เครื่องทองเหลืองที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของเครื่องดนตรีสากล นั่นก็คือ ทรัมเป็ต ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเก่าแก่อีก

Read More »

Recent posts !!