Tag: ฟลูต

ฟลูต วิธีเริ่มเล่นเบื้องต้น

ฟลูต วิธีเริ่มเล่นเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

เครื่องดนตรีสากลมีหลายประเภท อีกประเภทหนึ่งคือประเภทของเครื่องเป่า สำหรับใครที่ชื่นชอบเสียง ที่มีการเป่าลมผ่านเครื่องดนตรีและทำให้เกิดเสียงอันซับซ้อน แต่มีเสน่ห์

Read More »

Recent posts !!