Tag: ทูบา

ประวัติความเป็นมาของ ทูบา

ที่มาของ ทูบา และความสำคัญในวงดนตรีสากล

ในประเภทของเครื่องดนตรีสากลนั้น มีเครื่องดนตรีชนิดทองเหลืองอยู่หลายประเภทที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดนตรีทองเหลืองที่มีความเป็นมาที่เก่าแก่อีกหนึ่งอย่างในโลก นั่นก็คือ ทูบา

Read More »

Recent posts !!